Hotline 0936 237 327
Dây nhảy thể lực cán nặng sợi cáp LW-0827
250.000 đ
Dây nhảy Brosman
250.000 đ
Dây nhảy tốc độ nhiều màu Pseudois
150.000 đ
Dây nhảy tốc độ Aolikes
150.000 đ
Bộ 3 dây đàn hồi Pseudois tập Gym và Yoga
350.000 đ
Bộ 5 dây đàn hồi Resistant Band tiêu chuẩn
370.000 đ
Dây đàn hồi tập thể lực 35-85LB
250.000 đ
Dây đàn hồi tập thể lực 20-60LB
200.000 đ
Dây đàn hồi tập thể lực 50-125LB
300.000 đ