Hotline 0936 237 327
Xà đơn gắn cửa 2018
300.000 đ
Xà đơn gắn cửa điều chỉnh 
180.000 đ
Ghế ta & Xà đa năng Progym
3.700.000 đ
Ghế tạ & Xà đa năng JN02
2.700.000 đ
Ghế tạ & xà đa năng T056
2.900.000 đ
Ghế tạ kết hợp xà đơn đa năng XK 2017
3.650.000 đ