Hotline 0936 237 327
Bánh tạ gang lỗ phi 50
20.000 đ
Bánh tạ gang 3 lỗ Hecquyn
20.000 đ
Bánh tạ xi măng bọc nhựa
8.500 đ
Bánh tạ bọc cao su lỗ 50
60.000 đ
Tạ tay gang
30.000 đ
Tạ tay cao su Brosman
65.000 đ
Tạ tay xi măng bọc nhựa
9.000 đ