Hotline 0936 237 327
Giàn tạ đa năng Life 7208
6.400.000 đ
Ghế đẩy tạ GM 4360
5.800.000 đ
Ghế đẩy tạ DL 2649
5.500.000 đ
Ghế đẩy tạ Xuki 2017
1.650.000 đ
Ghế đẩy tạ DL 0942A
3.400.000 đ
Ghế tập tạ Power Rack FX32
7.500.000 đ
Ghế tập tạ Vifa 601401
1.750.000 đ
Ghế đẩy tạ Ben 301
1.150.000 đ
Ghế tập tạ đa năng Vifa 601502
4.600.000 đ
Ghế tập tạ đa năng Vifa 601521
3.400.000 đ
Ghế ta & Xà đa năng Progym
3.700.000 đ
Ghế vớt tạ Xuki
430.000 đ