Hotline 0936 237 327
Ghế cong tập bụng Xuki không càng
420.000 đ
Ghế tập bụng đa năng điều chỉnh độ dốc JN05
1.650.000 đ
Con lăn tập bụng 3 bánh JN01
300.000 đ
Con lăn tập cơ bụng AB Whell
180.000 đ
Con lăn tập cơ bụng AB Carver Pro
470.000 đ
Con lăn tập bụng Gym Roller
350.000 đ
Giàn tạ đa năng Life 7208
6.400.000 đ
Ghế đẩy tạ GM 4360
5.800.000 đ
Ghế đẩy tạ DL 2649
5.500.000 đ
Ghế đẩy tạ Xuki 2017
1.650.000 đ
Ghế đẩy tạ DL 0942A
3.400.000 đ
Ghế tập tạ Power Rack FX32
7.500.000 đ
Bộ tạ tay cao cấp Bowflex 48kg – 80kg
5.500.000 đ
390.000 đ
Tạ bình vôi cao su
63.000 đ
Tạ bình vôi
35.000 đ
Đòn tạ uốn gánh vai
600.000 đ
Đòn tạ hình chữ nhật
750.000 đ
Xà đơn gắn cửa 2018
300.000 đ
Xà đơn gắn cửa điều chỉnh 
180.000 đ
Ghế ta & Xà đa năng Progym
3.700.000 đ
Ghế tạ & Xà đa năng JN02
2.700.000 đ
Ghế tạ & xà đa năng T056
2.900.000 đ
Ghế tạ kết hợp xà đơn đa năng XK 2017
3.650.000 đ